اصطلاح گردشگری در اوایل قرن نوزدهم باب شد. اولین شکل گردشگری به صورت مسافرت زائران به مکان­های مقدسی بوده است(Beeton, 2006P, 13). همچنین امروزه گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست(کاظمی، 1386: 1).گردشگری در عصر حاضر، به عنوان صنعت بدون دود، توانمندی­ها و طرفداران بسیاری دارد. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته، اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است(کاظمی، 1385). امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد ملی محسوب گردیده و فعالیت­های مربوط به آن از اشتغال آفرین­ترین صنایع به حساب می­آید؛ به گونه­ای که در ازای هریک میلیون دلار درآمد تولید شده در این صنعت،20000 شغل جدید ایجاد می­گردد(فرزین، 1383). در حال حاضر تا حد زیادی این ادعا به اثبات رسیده است. گردشگری در سراسر دنیا در سال­های اخیر، بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل دیگر اقتصادی مانند تولید و استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم­ترین دلایل توجه دولت­ها به این صنعت، اثرات اقتصادی آن در توسعه و رشد ملی می­باشد. این صنعت ضمن ایجاد یک رشته فعالیت­های جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایر بخش­های اقتصادی نیز می­شود و می­تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده­ای داشته باشد. از این­رو بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال­زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می­دانند(لی، 1387: 56). صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت­های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می­گردد و کارشناسان پیش بینی می­کنند به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید؛ به طوریکه از آن به عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصادی آن در شهرها هست نام می­برد(موحد، 1381).

در طی 60 سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسته­ای برخوردار بوده است، به طوری که به یکی از بخش های اقتصادی با سرعت رشد بالا در جهان تبدیل شده است. در طی سال­های 1950-2005 ،گردشگری بین المللی با نرخ رشد سالانه 5/6 درصد، از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 به 806  میلیون در سال 2005 افزایش یافت. بر اساس پیش بینی­های  رسمی سازمان جهانی گردشگری(UN WTO)  تا سال 2020، تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید .(UN WTO,2006)

دسته بندی : گردشگری در ایران