عوامل مهم دیگر در انتخاب یک کشور خارجی برای احداث هتل باید مورد توجه باشد. از جمله می توان به وجهه استنباط شده از آن مقصد توسط گردشگران اشاره کرد.

 

 فصلی بودن تقاضا:

 

الگوی تقاضا برای خدمات اقامتی براساس مسافرت گردشگران و شرایط آب و هوایی منطقه متفاوت است. معمولاً هتل های شهرهای بزرگ در ایام روزهای کاری توسط کسانی اشغال می شود که برای انجام یک کار اداری یا تجاری مسافرت می کنند. اما در عوض گردشگران در پایان هفته و روزهای تعطیل از  این امکانات استفاده می کنند. اگرچه توازنی بین حجم تقاضای این گروه وجود ندارد، اما باید با استفاده از ابزارهای متفاوت بازاریابی توازنی ایجاد نمود. در  مواردی که رکود اقتصادی حاکم است، اشغال اتاق ها، حتی در پایان هفته به دشواری صورت می گیرد، هتلها در بعضی مناطق گردشگری، در زمستان، با رکود تقاضا مواجه هستند و در بعضی مناطق تابستانها با چنین مشکلاتی مواجه هستند.

 

هزینه ثابت بالا:

 

راه اندازی یک واحد اقامتی، پروژه ای با هزنیه ثابت بالا می باشد و معمولاً انتظار می رود که سرمایه گذاری برای آن طی یک دوره 10 الی 15 ساله بازگشت گردد. این امر در چگونگی قیمت گذاری خدمات قابل عرضه تأثیر میگذارد.

 

 هزینه استهلاک قابل توجه است. هرچه هزینه سرمایه گذاری بیشتر باشد، لازم است برای جبران آن درصد اشغال اتاق ها بالاتر بود. روشن است که نقطه سربسری هتلهای ارزان قیمت پائین تر از هتل های لوکس می باشد.

 

نرخ اشغال اتاق ها:

 

شواهد حاکی از آن است که بیشترین درآمد میهمانانخانه ها حاصل از اجارهه اتاق ا است و خدمات دیگری از جلمه رستورانها درآمد محدودی ایجاد می  نمایند. در مورد خدمات این واقعیت قابل توجه است که عدم استفاده از تقاضاهای موجود موجب از دست رفتن فرصت کسب درآمد می گردد. همچنین  هنگام استفاده کامل از ظرفیت های موجود، نمی توان مازاد آنرا برای دوره های آینده ذخیره کرد. پس باید اقداماتی صورت گیرد تا در اقامت رکود مشتری بیشتر جذب شود. ضمن اینکه در دوره های اوج تقاضا به هر تقدیر با درآمد از دست رفته مواجه خواهیم شد. حتی با استفاده از روش های خلاق فروش به سختی بتوان بیشتر از پنجاه درصد ظرفیت اتاقها در زمستان اشغا نمود . اغلب هتلداران تلاش می کنند، در این ایام هزینه عمومی خود را کاهش دهند. البته اگر هتلها بخواهند بصورت فصلی کار کنند، یعنی در ایام رکود تقاضا هتل را تعطیل نمایند با مشکلات دیگری از جمله مسائل قانونی کارکنان و همچنین مشکل استخدام مجدد نیرو های کارآمد مواجه خواهند شد. امروزه اغلب هتل ها در طول سال علیرغم نبود مشتری در ایام زمستان به فعالیت خود ادامه میدهند. بنابراین براساس تقسیم بندی بازار باید مشتریان خاصی را شناشایی کرد که در اوقات متفاوت سال ازاین امکانات استفاده نمایند. همچنین سیستم رزرو این امکان را فراهم می سازد که هتل داران برای ظرفیت خود برنامه ریزی نمایند. ضمناً امکان برگزاری سمینارها و دیگر مراسمی از این دست می تواند درآمد قابل توجهی برای هتلداران ایجاد نماید.

 

 برخوداربودن از مزیت رقابتی:

 

برای فعالین صنعت گردشگری برخورداری از مزیت رقابتی مشروط به استفاده درست از شایستگی ها و امکانات و فرصت ها است. یکی از شیوه ها به دست آوردن مزیت رقابتی برتر، ایجاد کیفیت برتر از طریق بکارگیری کارکنان شایسته و فرآیند های مناسب است تا ضمن حفظ مشتری فعلی موجب جلب مشتری جدید گردد. شناسائی درست بازار و طبقه بندی مشتریان متفاوت، به شناخت بهتر فرصت ها منجر می گردد. در بازارهای بین الملل شرکتهای عمده و بزرگ بازار را کنترل می کنند. این حاکمیت بر بازار در بسیاری موارد نه از طریق مالکیت بلکه از طریق فروش مجوز استفاده از نام تجاری هتل های شناخته شده انجام می شود به عبارت دیگر شرکت ها و افراد با پرداخت مبلغی حق استفاده از نام شرکت مادر را پیدا می کنند. برای مثال شرکت«  هالیدی اینز» به طور فعالی خدمات قابل عرضه خود را در خارج از کشور آمریکا تبلیغ می کند و با ایجاد رابطه های با تورگردانان فرصت هایی را برای خود ایجاد می نمایند. اما در کشور های خارجی هتل های مستقلی برای خنثی کردن نفوذ شرکت های بزرگ با هم متحد می شوند و نام تجاری واحدی را ایجاد می کنند این حرکت نوعی اقدام تعاونی در بازار است تا بتوانند مؤثر تر عمل نمایند برای مثالBest Western Hotels متشکل از هتلها و متل های متفاوت و مستقلی است که با منظور جلی توجه تورگردانان و بمنظور ایستادگی در برابر شرکت های معظم در این صنعت نوعی حرکت تعاونی را ایجاد کرده اند.

 

 طبقه بندی و احدهای اقامتی:

 

در  ادبیات علوم مختلف عباراتی مورد استفاده می شود که هر کی کاربرد خاص خود را دارد. اما نظر به این که توافق کلی در موردچگونگی استفاده از این عبارات وجود ندارد آنها به صورت جابجا نیز بکار برده می شوند. بطور مثال کلمه دسته بندی کردن و طبقه بندی کردن و درجه بندی کردن از آن جمله می باشد. در این جا طبقه بندی کردن به تفکیک تأسیسات اقامتی براساس خصوصیات فیزیکی آنها اشاره دارد. گاه تأسیسات اقامتی براساس موفعیت جغرافیایی آنها انجام می شود.مثل اقامت گاههای  ساحلی، شهری، یا روستایی. در برخی موارد طبقه بندی اقامتگاهها براساس نوع مالکیت آنها صورت می گیرد، نظیر اقامت گاه های عمومی مثل کمپینگ ها، اقامت گاه های خصوصی مثل هتل ها، میهمانخانه ها، طبقه بندی براساس نوع مصرف کننده نیز صورت می گیرد مثل خانه جوانان و خانه سالمندان. براساس نوع فعالیت یعنی تجاری بودن، یا شخصی بودن نیز می توان تأسیسات اقامتی را طبقه بندی نمود. مثل هتلها و خانه های اجاره ای. گاهی طبقه بندی براساس ساختار بنا انجام می شود مثل کاروانها( هتلهای روی چرخ)،  چادرها، و هتل ها، و بالاخره طبقه بندی براساس دوره بهره برداری نیز انجام می شود مثل فصلی بودن کمپینگ ها.

 

در اینجا عبارت«دست بندی» به تفکیک واحدهای اقامتی براساس نوع آنها اشاره دارد تا تمایزی بین هتل، پانسیون، متل، مهمانسرا، و مهمانخانه ایجاد شود. البته مبنای  تفکیک می تواند اندازه تأسیسات و تعداد اتاق ها، شکل ساختمان و چگونگی ارائه خدمات باشد.

 

 اما«درجه بندی» به تفکیک واحدهای اقامتی براساس خصوصیات عینی و کیفیت خدمات قابل ارائه آنها اشاره دارد. در کشور های متفاوت در جهت اجباری کردن درجه بندی هتل ها که براساس تعداد ستاره انجام می شود برمبنای موارد زیر تصمیم گیری می شود:

 

الف: نوع ساختمان محیط و خدمات ارائه شده

 

ب: گستردگی محیط و خدمات ارائه شده

 

ج: ارزیابی ذهنی از کیفیت آنها

 

 

دسته بندی : گردشگری در ایران