فعالیت جهانگردی و محصولات آن:

 

در بازار سفر و جهانگردی، فعالیت یا فعالیتهای جهانگردی شامل تمام سازمانهایی می شود که کالاها و خدمات جهانگردی را به عنوان بخشی از نیازهای جهانگردی به افرادی که عرضه می کنند که به عنوان جهانگرد یا سیر و سیاحتگر تعریف شدند. این سازمانها مجموعه گسترده ای هستند که به کار حمل و نقل مسافر، تأمین اقامتگاه و عرضه جاذبه های جهانگردی اشتغال دارند. اما علاوه بر این سازمانها، سازمانهای پشتیبانی کننده ای مانند مراکز اطلاعات جهانگردی، سازندگان سوغاتی، خرده فروشان و شرکتهای پخش بروشور وجود دارد.

 

فعالیت های جهانگردی را به دلیل ؟ حیطع شمول آن بهتر است به چند بخش تقسیم نمود حاصل یکی از طبقه بندی ها به شرح زیر است:

 

 

  1. حمل و نقل

 

  1. اقامتگاه

 

  1. جاذبه های مصنوعی که مناطق حفاظت شده جاذبه های طبیعی را در برمی گیرد

 

  1. خدمات پشتیبانی در بخش خصوصی

 

  1. خدمات پشتیبانی در بخش عمومی

 

  1. واسطه ها مانند تورفروشان عمده و آژانسهای مسافرتی

مثل سازمانهای مسافرتی و جهانگردی به دلیل ماهیت خود در درجه اول به محصول خود نظر دارند و در بهترین جاست محتمل، به بازار موجود در بخش خود. برای مثال بیشتر هتلداران هنگامی که نام محصول آنها پرسیده می شود از اقامتگاه نام می برند آژانسها اکثراً در پاسخ به خدمات مسافرتی اشاره می کنند. بنابراین، هر چند اذعان می کنند که در صنعت سفر و جهانگردی می گیرند اما عده کمی از آنها مدعی عرضه محصولی به نام جهانگردی هستند. این امر در تحلیل اقتصادی از صنعت جهانگردی مسئله ای را پدید می آورد زیرا محصولاتی که تصور می شود. اعضای این صنعت عرضه می کنند الزاماً همان نیست که به نظر می رسد مورد تقاضای مصرف کنندگان باشد. جهانگردان احتمالاً فهم کلی تری از محصول سفر و جهانگردی دارند تا عرضه کنندگان آن، آنچه مشکلات را بیشتر می کند اینست که فایده مورد نظر بسیاری از جهانگردان، ممکن است محصولات قابل مبادله نباشند. برای مثال جهانگرد شاید واقعاً علاقمند به خریداری فرصتی یک هفته ای برای نشستن در یک ساحل آفتابی باشد، علاقمند به حصول فواید استراحت کامل، اعاده آرامش فکری و آفتاب گرفتن در ساحل باشد. جهانگرد دیگر صرفاً متقاضی فرصتی برای یک ملاقات کاری رو در روست تا بتواند به نمایندگی از شرکت خود قراردادی را منعقد کند. هیچ یک از این دو جهانگرد واقعاً در پی خریدن محصولات قابل مبادله نیستند بلکه فقط یک خیال تجربه، فعالیت یا فرصت کاری را جستجو می کنند.

سازمانهای مسافرتی و جهانگردی هر قدر توسعه می یابند و در شیوه بازاریابی محصولاتشان پیشرفت می کنند. با اقداماتی مانند ترتیب دادن تورهای جامع یا عرضه محصولات مبادله نشدنی بیشتر در جهت ارضای خواسته جهانگردان عمل می کنند تا از دید عرضه محصول خود، با وجود این در تمام حوزه های جهانگردی به طرفین بازار هنوز فهم واحدی از محصول جهانگردی ندارند.

دسته بندی : گردشگری در ایران