تاثيرات جهانگردي:

جهانگردي براي بالا بردن سطح معلومات عمومي و اجتماعي و تكامل تكنولوژي و پيشرفت اقتصادي نقش ارزنده اي دارد. رفت و آمد و حشر و نشر انسانها غير از اينكه موجب تبادل فرهنگي ميان آنها و آشنايي با سنن مختلف مي‌شود، موجب آشنايي با ديگر فرهنگ‌ها و آداب و رسوم ملتهاي ديگر و در نتيجه موجب رشد و ارتقاء سطح دانش عمومي مي‌شود. همچنين تاثيرات روحي و رواني مثبت در جهانگردان دارد و موجب نشاط و سرحالي آنها مي‌شود. طبق آمار  به دست آمده سفر اشتياق به كار را افزايش و امر طلاق را كاهش داده است.

 

 

اهميت صنعت توريسم:

 

اهميت صنعت توريسم به دلايل زير مي‌باشد:

 

 

  1. تجارت و سودآوري: پايداري و ثبات آن در برابر نوسان‌هاي اقتصادي، درآمدهاي ارزي و

 

  1. اشتغال زايي در رفت و آمد، نياز جهانگردان به مكان‌هاي اقامتي و …)

 

  1. تنها صنعت توريسم در دنيا بدون آلودگي است.

 

  1. بهره برداري مناسب از اوقات فراغت و تاثيرات مثبت روحي- رواني

بررسي توريسم در ايران:

تا قبل از جنگ جهاني دوم توريسم در ايران رونق نداشته و پس از آن به علت ايجاد راه‌هاي ارتباطي به ويژه راه‌هاي زميني و وسايل مسافرت. كشور ما به صورت يكي از ممالك پذيراي جهان گردان درآمد. از اين براي اولين بار در سال 1314 در وزارت كشور اداره امور جهانگردي به وجود آمد فعاليت اين اداره محدود به چاپ نشرياتي به صورت كتابچه‌هاي كوچك راهنماي سياحان و جهانگردان و معرفي ايران از نظر جغرافيايي، سياسي و اجتماعي بود.

 

در سال 1342 سازان جلب سياحان تاسيس شد و يك واحد آماري به منظور مطالعه خصوصيات جامعه جهانگردان خارجي و بازارهاي جهانگردي تشكيل داد و سعي در فراهم آوردن تسهيلات گوناگون و آموزش ليزري شاغل در زمينه مربوط به امور جهانگردي كرد و شناسايي و بهره برداري از جاذبه‌هاي كشور را آغاز كرد.

 

اينك صنعت جهانگردي در ايران دوران فتوت خود را پشت سرگذاشته و با بذل توجه مسئولين به درآمدهاي غيرنفتي و اهميت توريسم در اقتصادي كشور گام‌هاي مقدامتي در جهت توسعه توريسم برداشته شده است.

 

اما متاسفانه به توريسم داخلي به ديده اغماض نگريسته شده است يكي از دلايل اين امر را بايد روشن نبودن استراتژي توسعه توريسم داخلي دانست همچنين توسعه توريسم داخلي و مسائل مربوط به آن از توريسم خارجي تفكيك نشده است.

 

همچنين به دليل نرخ‌هاي بالاي آژانس‌هاي سياحتي داخلي، استقبال چنداني از سري مردم صورت نپذيرفته است. بايد به اين امر توجه داشته جهانگردي خارجي بدون توام يافتن سياحت داخل پيشرفت نخواهد كرد چون آنجايي كه مردم يك مرز و بوم از وضع و آثار و نحوه زندگي هموطنان خود آگاهي ندشاته باشند چگونه مي‌توانند كشور خود را به خارجي‌ها بشناسانند.

دسته بندی : گردشگری در ایران